Moerbeke

MERCATORLEZING: De depressie van Moerbeke

11 mei van
SteM
Gratis
Lezing

Waterbouwkundig - Historisch – Cartografisch onderzoek: Tijdslijn evolutie van de waterlopen in de Moervaartvallei.

Social media sharing

Tot ongeveer het jaar 1200 bevond er zich ten zuiden van Moerbeke een drassige laaggelegen vlakte waar zelfs nu nog steeds nauwelijks nederzettingen terug te vinden zijn. De naam Moerbeke is niet toevallig de samenstelling van “mora” of veen, moeras en “baki” of beek.

De monniken van Boudelo stichtten er een abdij, in hoofdzaak op het noord en oostelijk deel van depressie. Door deze monniken werden er bestaande waterlopen uitgediept andere gegraven om aldus de afwatering van de alluviale Moervaartdepressie te verbeteren en zo weiland en landbouwgrond te winnen, maar ook als transportweg voor in hoofdzaak veen, brandstof voor de Vlaamse en Brabantse steden.

Het was de start van een evolutie van dit gebied, uitermate gekenmerkt door een netwerk van kanalen en waterlopen, een kluif voor onze spreker welke hierover een waterbouwkundige, historische en cartografisch onderzoek uitvoerde. Via de opmaak van een tijdslijn kon hij de evolutie van deze waterlopen in de Moervaartvallei oplijsten, en waarbij hij tot een aantal zeer merkwaardige vaststellingen kwam.

We nodigen U uit om met dit geschiedkundig onderzoek kennis te maken, waar de link tot de waterbouwkunde en de getrouwheid aan de slagzin van zijn alma mater “durf denken”, uiteraard een rol speelt.

Spreker: Herbert Smitz

bikebuscarcoffeehangerticketwalkexhibitioncalender