Pro

MERCATORLEZING: Misdaad in kaart

4 mei van
SteM
Gratis
Lezing

Geografische daderprofilering is een onderzoeksmethodologie om de vermoedelijke verblijfplaats te voorspellen van een seriematige dader.

Social media sharing

De methodologie maakt gebruik van de samenhang tussen de woonplaats en pleegplaats, waarbij het eerder reisgedrag van vergelijkbare daders de mogelijkheid biedt om voorspellingen te maken en uitspraken te doen over de mogelijke verblijfplaats.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de mathematische en eenvoudigere strategieën om een geografisch daderprofiel op te stellen toepasbaar is op verschillende delicten (bv. woninginbraken - Kerkab & Enhus , 2012). Het doctoraatsproject bouwt verder op bestaand onderzoek en hanteert een foresight methodologie (toekomstverkenningen) om te kunnen anticiperen en voorspellingen te maken van mogelijke criminele risico’s in tijd en ruimte (cf. principes vanuit tijdsgeografie).

Spreker: Rachid Kerbab

bikebuscarcoffeehangerticketwalkexhibitioncalender