Partners

Voor een aantal aspecten van de museumwerking (collectievorming, behoud en beheer, publiekswerking) werkt het SteM samen met verschillende partners of stakeholders. Op het cultuurcentrum na hebben al deze partners een vertegenwoordiger in de museumcommissie. Op deze pagina vind je een overzicht van de partners waarmee het SteM een vorm van samenwerking heeft opgezet.

 • co-producent van de verhaallijn ‘Mens en materie’ in het SteM Zwijgershoek
 • restaurator van metalen voorwerpen
 • samenwerking bij educatieve werking en depotbeheer
 • opname van archeologische items in het activiteitenprogramma
logo Erfpunt
 • stelt museale objecten ter beschikking voor tijdelijke tentoonstellingen, de permanente presentatie en publiek depot in het SteM en in het Mercatormuseum
 • partner voor cultuurhistorische en cartografische tentoonstellingen
 • samenwerking rond collectie 3D-erfgoed uit het Huis Janssens: het SteM nam ca. 5.000 collectiestukken in depot via beheersovereenkomst
 • samenwerking over opbouw nieuw museumverhaal en publiekswerking in Huis Janssens
 • samenwerking evenementen en lezingen jaarprogramma
 • gratis museumkaart voor leden
 • thematische lezingen verzorgd door (bestuurs)leden KOKW in museumjaarprogramma
logo KOKW
 • klankbord voor collectiebeleid en -behoud
 • mede-organisator Dag van den Brei
 • vaardigt vrijwilligers af voor behoud en beheer van machines, onderdelen en grondstoffen en publiekswerking (evenementen)
logo vzw Breimuseum
 • tentoonstellingspartner op de site Zwijgershoek en voor receptieve tentoonstellings- en educatieve projecten in de Salons
 • organisator van concerten in de Salons
logo CC
 • algemeen coördinator en communicator over erfgoedmateries in het Waasland
 • organisatie van gemeente-overschrijdende projecten (vb. Wereldoorlog I)
 • co-producent van evenementen en studiedagen (bijvoorbeeld project privéverzamelaars)
 • samenwerkingsverband rond immaterieel erfgoed
 • expertise in digitalisering
logo Erfgoedcel Waas

1 pas, meer dan 200 musea

De museumpas is het grootste museumabonnement van het land. Je krijgt een jaar lang toegang tot alle deelnemende Belgische musea. Wanneer je wil en zo vaak je wil. Dat betekent:

 • Vaste museumcollecties ontdekken.
  Met je museumpas kan je de permanente tentoonstellingen van meer dan 200 musea gratis bezoeken.
 • Tijdelijke tentoonstellingen meepikken.
  Ook tijdelijke expo's bezoek je gratis of met fikse korting. 
 • Profiteren van Extra voordelen.
  Je profiteert van treintickets aan halve prijs, korting in museumshops en tal van andere cadeaus exclusief voor museumpas-abonnees.
 • De beste museumtips ontvangen.
  Tweewekelijks krijg je nieuws over niet-te-missen tentoonstellingen en de mooiste museumontdekkingen in jouw mailbox.

Klaar voor een jaar vol beleving? Kies dan de museumpas, voor maar € 59.

Koop je museumpas bij ons aan de balie of online via deze link.

Museumpas
 • partner bij organisatie gastproducties tentoonstellingen in de Gerard Gaudaenzaal
 • organisatie ruildagen op site SteM Zwijgershoek
logo Graphia
 • brug van ‘historische’ kunst in de Salons naar actuele kunst in de eigen publiekswerking
 • samenwerking op vlak van tentoonstellingen en educatieve projecten
logo Warp
 • samenwerking in de exploitatie van het evenement ‘Huis van de Sint’ dat in de Salons plaatsvindt
 • ondersteuning van museale tentoonstelling tijdens het Huis van de Sint
 • verderzetten van de Sint-ateliers op site Zwijgershoek
logo Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen

De Universiteit Gent Vakgroep Geografie heeft het wetenschappelijk onderzoek en de publiekspresentatie in het Mercatormuseum ondersteund. De UGent verleent ook advies voor tijdelijke tentoonstellingen.

UG - vakgroep geografie

De Vereniging Leraars Aardrijkskunde houdt traditioneel de nationale vergaderingen in het Mercatormuseum.

logo vereniging leraars aarderijkskunde

Met de buren-collega’s van het Pijp- en tabaksmuseum wordt occasioneel gecommuniceerd over evenementen. Veel groepsbezoeken zijn een combinatie tussen SteM – Mercatormuseum en Pijp- en tabaksmuseum.

logo pijp- en tabakmuseum
 • Het Geopark Schelde Delta (in oprichting) zet het gebied van de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta (inter)nationaal op de kaart. Het Geopark benadrukt de bijzondere geologische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Een geopark zorgt voor bewustwording bij bewoners, recreanten en ondernemers van de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het gebied. Het Geopark Schelde Delta ambieert een erkenning als UNESCO Global Geopark.
 • Tal van lokale, regionale en nationale stakeholders (organisaties, ondernemers, steden en gemeenten, onderwijs en wetenschap) zullen er deel van uitmaken. Vandaag zijn dit onder andere de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Antwerpen en Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Antwerpen, Rijkswaterstaat, enz. De erfgoedorganisaties en musea Erfgoed Zeeland, Erfpunt, Oosterscheldemuseum, Terra Maris en het Watersnoodmuseum verlenen hun steun aan dit initiatief. Als enige Vlaamse cartografiemuseum, gelegen binnen het projectgebied, kan het Mercatormuseum binnen het geopark een bijzondere rol opnemen.
 • Het stadsbestuur heeft voor het Mercatormuseum een intentieverklaring ondertekend om in het Geopark te participeren.
 • Het Mercatormuseum kan fungeren als Vlaams centrum om het publiek te informeren door middel van:
  • een multimediapresentatie
  • een 3D-model van het geopark
  • de uitwerking van een educatief pakket voor het onderwijs
  • uitleg bij een selectie historische kaarten over het deltagebied (vaste of tijdelijke presentatie)
   • de onderwerpkeuze voor een Mercatorlezing
logo Schelde Delta
bikebuscarcoffeehangerticketwalkexhibitioncalender