Aardglobe van Gerard Mercator

Aardglobe van Mercator onder een stolp in het museum
Deze prestigieuze aardglobe van Mercator uit 1541 toont de gekende wereld in de 16de eeuw in miniatuur.
Social media sharing

In 1541 voltooit Mercator deze aardglobe. Hij draagt zijn meesterstuk op aan Nicolaas Perrenot de Granvelle, de invloedrijke kanselier van keizer Karel V, wiens wapenschild onderaan de globe is aangebracht. Globes worden vooral gebruikt als prestigieuze wetenschappelijke instrumenten in geleerde kringen en door een koopkrachtig publiek. Zij maken de resultaten van de ontdekkingsreizen zichtbaar. De bol, met een diameter van 41,5 cm, bestaat uit een karkas van houten spaanders bekleed met gips en bedekt met twaalf segmenten (kopergravures) en twee cirkels voor de poolstreken. Mercator brengt als eerste loxodromen aan op de globe. Dit zijn lijnen die de schepen met kompas makkelijk konden volgen. Mercator slaagt erin het cartografische beeld van de wereld op tal van punten te verbeteren. Het succes van zijn globe helpt hem aan belangrijke bestellingen. Door zijn contacten met machtige opdrachtgevers komt hij in het bezit van interessante geografische informatie en kan hij ook zijn kaarten up-to-date houden.

De aardglobe en hemelglobe werden samen door de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Waasland aangekocht in 1881. In 1994 financierden het stadsbestuur en de Vlaamse Gemeenschap een grondige restauratie, die de prachtige inkleuring terug zichtbaar maakte. Sinds begin 2013 zijn ze opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.

Topstuk details

Jaartal 1541
Periode 16de eeuw
Materiaal Hout, Gips, Papier
Techniek Getekend
De aardglobe maakt deel uit van onze collectie cartografie.
Ben je geïnteresseerd om dit topstuk te zien?

Contactgegevens

Mercatormuseum

Zamanstraat
49D
9100
Sint-Niklaas
bikebuscarcoffeehangerticketwalkexhibitioncalender