Geopark Schelde Delta krijgt UNESCO keurmerk

Social media sharing

Na tien jaar van voorbereidingen is het gelukt. Het Belgisch-Nederlandse Geopark Schelde Delta heeft officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk ontvangen. Daarmee onderstreept UNESCO dat het Schelde Delta estuarium geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek en van grote waarde is.

De Schelde loopt als blauwe draad door het Geopark. Alles samen is het een gebied van 5.500 km², verspreid over 63 partnergemeenten en met zo’n 1.500.000 inwoners. Het strekt zich uit over de provincies Zeeland en Noord-Brabant in Nederland, en West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen in België. Die provincies zijn de initiatiefnemers van dit  Unesco Global Geopark. 

Mercatormuseum in opbouw wordt onderdeel van Interreg-project (Be)Leefbare Schelde.

In 2025 opent een volledig vernieuwd en gemoderniseerd Mercatormuseum de deuren. Als enige cartografische museum in België leggen we een unieke link tussen erfgoed en technologie (in de vorm van hypermoderne, datagedreven technische toepassingen), voor een belangrijk deel opgebouwd rond de figuur van Mercator. Duurzaamheid en ecologie worden belangrijke thema’s voor het museum. Het Mercatormuseum kan via toegankelijke toepassingen een belangrijke bijdrage leveren aan het betrouwbaarder maken van toekomstscenario’s van de regio, zoals overstromingen, klimaatveranderingen, en dergelijke. Het belang en de kracht van cartografische voorstellingen toont zich duidelijk in rampenbeheer. In de hulp- en herstelfase is een snelle productie van beelden van het getroffen gebied vereist. Daarnaast kan het museum een prominente rol spelen in het historisch en wetenschappelijk onderzoek naar de karakteristieken van de Schelde Delta. De ontwikkeling van de Schelde Delta – ruimtelijk, cultureel, historisch, politiek en religieus – is namelijk visueel traceerbaar door onderzoek van historisch en actueel kaartmateriaal.

Twee toepassingen worden alvast in productie genomen:

  • een digitale maquette van de Schelde Delta met oog voor de poortfunctie naar het Waasland
  • een game over de klimaatopwarming

Website Unesco Global Geopark Schelde Delta

Nieuwsbericht UNESCO

bikebuscarcoffeehangerticketwalkexhibitioncalender